BETON TOWAROWY

jest to surowiec budowlany powstały ze zmieszania kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Swoje właściwości użytkowe uzyskuje w wyniku wiązania wszystkich jego składników, a tym samym stwardnienia masy betonowej. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz plastycznością.

BETON POSADZKOWY

jest wykorzystywany w budownictwie przemysłowym (hale przemysłowe) oraz w budownictwie handlowo-usługowym. Zastosowanie kruszyw i cementów wysokiej jakości oraz odpowiednich domieszek pozwala na wytworzenie mieszanki betonowej o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych.

SUCHY BETON

jest zaprawą składającą się z cementu, domieszek, a także kruszywa. W odróżnieniu jednak od tradycyjnego betonu, w swoim składzie nie zawiera aż tak dużej ilości wody, by można było go wylewać. W całym składzie znajduje się tylko niewielka część wody. Dlatego właśnie ten typ betonu zawdzięcza swoją nazwę poprzez utrzymywanie niemalże suchej konsystencji.

POMPY DO BETONU ORAZ RUROCIĄG

pozwalają dostarczyć ciekły beton do trudno dostępnych miejsc w sposób szybki i bezpieczny.